Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 81 to 100 of 163 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่ามุทิตา มีนุ่น; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2536กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของสับปะรดแห้งด้วยวิธีออสโมติกไพรัตน์ โสภโณดร; จิราภรณ์ สอดจิตร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การคัดเลือกและการห่อหุ้มแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการผลิตไอศรีมเสริมโพรไบโอติกปุณณาณี สัมภวะผล; ฮาเสี๊ยะ อะยามา; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2545การดัดแปรน้ำมันปาล์มเพื่อใช้แทนโกโก้บัตเตอร์โดยเอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึงเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (บูดู): I. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดูพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; วรรณา ชูฤทธิ์; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2540การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหารไพรัตน์ โสภโณดร; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2543การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาหางควายแห้งปรุงรสไพรัตน์ โสภโณดร; กอบพร ประทุมนพรัตน์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2550การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทย สำเร็จรูปเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; สุกัญญา จันทะชุม; เถวียน บัวตุ่ม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2556การปรับปรุงสมบัติการเกิดเจลของเจลาตินจากหนังปลาทูน่าเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยงภาวิณี ชินะโชติ; ธัญญลักษณ์ เกิดบัวทอง; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การผลิตปลาสะเต๊ะจากปลามูลค่าต่ำไพรัตน์ โสภโณดร; พิทยา อดุลยธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2539การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากซูริมิ : กุ้งเทียมไพรัตน์ โสภโณดร; พิศิษฎ์พงศ์ ปุญญพันธุ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2556การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากสตาร์ชชนิดต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติกปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล; ปาริฉัตร พฤกษ์วิวัฒนากุล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2540การผลิตโปรตีนปลาสกัดจากหัวและเครื่องในปลาไพรัตน์ โสภโณดร; จิตรวดี ไตรเรกพันธุ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชันวิโรจน์ ยูรวงศ์; มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2539การผลิตไส้กรอกบดเนื้อแพะเสริมเนื้อวัว โปรตีนถั่วเหลือง ไขมันหมูหรือเนยขาว และทัศนคติของผู้บริโภคกนกอร อินทราพิเชฐ; ชีพสุมน ชิตมณี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2548การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good manufacturing practice, GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเถวียน บัวตุ่ม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; สมศักดิ์ สุดจันทร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2537การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; จักรี ทองเรือง; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ทอดแช่เยือกแข็งพร้อมบริโภคพิทยา อดุลยธรรม; วนิดา บุรีภักดี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2543การพัฒนาการผลิตชุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่าก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; เถวียน บัวตุ่ม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ