ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 337
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2011Effect of Calcium Compounds Obtained from Fish Processing By-Product on Calcium Metabolism in RatsChakree Tongreung; Phatchareerat Tongchan; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2011Lipid Oxidation Mediated by Myoglobin with Different Forms in Fish Muscle : Mode of Action and the PreventionSoottawat Benjakul; Yaowapa Thiansilakul; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2011Inhibition of Polyphenoloxidase and Melanosis in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Phenolic CompoundsSoottawat Benjakul; Nilesh Prakash Nirmal; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2010Chemical Compositions and Properties of Alkali Pickled Egg (Pidan) as Affected by Cations and Selected Pickling IngredientsSoottawat Benjakul; Palanivel Ganesan; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2010Change in Qualities and Volatile Compounds of Oyster (Crassostrea belcheri) during Storage and ProcessingPairat Sophanodora; Somwang Songsaeng; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2010Antioxidant and / or Antibacterial of Keang-hleung Paste and its Shelf-lifeSunisa Siripongvutikorn; Romson Seah; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์บรรจุกระป๋องศกุนตลา อุตมา; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2541การพัฒนากระบวนการผลิตมะม่วงแช่อิ่มแห้งชัยรัตน์ ศิริพัธนะ; ภัทราพร ยุธาชิต; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2536การศึกษาการเก็บรักษาผลมังคุดโดยการดัดแปลงบรรยากาศไพรัตน์ โสภโณดร; มณฑาทิพย์ หิรัญสาลี; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2541การผลิตน้ำมันปลาที่มีสารโอเมก้า 3 พูฟาจากน้ำนึ่งปลาทู่น่าอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; สมบัติ รุ่งศิลป์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)