Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์บัญชา อุไรกุล; สุพิชญา จันทะชุม; ลัดดา ศรีสุวรรณ์; ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; บุปผา จองปัญญาเลิศ; อัญชลี ศิริโชติ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2558ผลของระยะเก็บเกี่ยว สารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยเอทานอลต่อคุณภาพผลลองกองระหว่างเก็บรักษาอัญชลี ศิริโชติ; ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; บุปผา จองปัญญาเลิศ; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร