กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17366
ชื่อเรื่อง: ความต้องการการพัฒนาทางด้านวิชาการของครูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Academic development needs of teachers in agricultural and technological colleges in southem Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
อุกฤษฎ์ เกลี้ยงอุบล
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: วิทยาลัยเกษตรกรรม ไทย (ภาคใต้);วิทยาลัยเกษตรกรรม การพัฒนาบุคลากร ไทย;ครู การศึกษาต่อ;ครู ความต้องการการฝึกอบรม ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17366
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
223355.pdf8.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons