กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13254
ชื่อเรื่อง: Characterization of antioxidants from some herbs and green leaves
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การจำแนกลักษณะของสารกันหืนจากสมุนไพรและพืชใบเขียว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Soottawat Benjakul
Weerana Sim-areerat
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คำสำคัญ: Antioxidants;Herbs
วันที่เผยแพร่: 2001
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Food Technology)--Prince of Songkla University, 2001
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13254
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
207966.pdf10.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons