กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11687
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านการอักเสบของแอสตาแซนธินและแอสตาแซนธินลิโพโซมสกัดจากเปลือกกุ้งขาวในหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวมด้วยคาร์ราจีแนน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Anti-inflammatory effects of astaxanthin and astaxanthin-liposome from white shrimp shell on carrageenan-induced paw edema in mouse
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภิตา ธนะเศวตร
Faculty of Science (Anatomy)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คำสำคัญ: สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11688
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:320 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
413107-abs.pdf85.37 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น