Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนันทการ์ เสนแก้ว; อภิญญา สุราวุธ; อาริยา จูดคง; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2552ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดสงขลานันทการ์ เสนแก้ว; อภิญญา สุราวุธ; อาริยา จูดคง; สุพร ฆังคมณี; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2553การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกส้มจุกในเขตภาคใต้พื้นที่จังหวัดสงขลาชนินทร์ ศิริขันตยกุล; จรัสศรี วงค์กำแหง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; อาริยา จูดคง; อุดร เจริญแสง