Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การศึกษาความสามารถของสะตอในการป้องกันการเกิดพิษต่อยีนของหลอดอาหารเนื่องจากสารเอ็น-เมทธิอะนิลิน และไนไตร์ท์อโนชา ตั้งโพธิธรรม; กีเตอร์, อลัน เอฟ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา
2544สารยับยั้งอะไมเลสในเมล็ดเนียงนก เนียง สะตอ และเหรียงอโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2546การทำบริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งอะไมเลสในเมล็ดเนียงนกอโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2542คุณค่าอาหารจานเดียวของภาคใต้ ณ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548สารยับยั้งอะไมเลสที่เป็นโปรตีน และไม่เป็นโปรตีนในถั่วแดงอโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539การศึกษาองค์ประกอบของอาหารไทย:อาหารภาคใต้อโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2537การศึกษาองค์ประกอบของสารอาหารในอาหารปรุงสำเร็จที่นิยมบริโภคในภาคใต้อโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี