Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2553การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกันเบญจมาส เชียรศิลป์; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; เกษร ทองบริบูรณ์; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2553การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; ฉวีวรรณ มลิวัลย์; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2559แผนงานโครงการบูรณาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; สุพชญา จันทะชุม; ฉวีวรรณ มะลิวัลย์; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม