ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 662
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2011Effect of Calcium Compounds Obtained from Fish Processing By-Product on Calcium Metabolism in RatsChakree Tongreung; Phatchareerat Tongchan; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2011Lipid Oxidation Mediated by Myoglobin with Different Forms in Fish Muscle : Mode of Action and the PreventionSoottawat Benjakul; Yaowapa Thiansilakul; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2011Inhibition of Polyphenoloxidase and Melanosis in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Phenolic CompoundsSoottawat Benjakul; Nilesh Prakash Nirmal; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2006Evaluation of possible application of photosynthetic bacteria in black tigger shrimp (Penaeus monodon)Suphada Kiriratnikorn; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2005Protease inhibitor from chicken plasma : purification, characterization and its application in surimiSaroat Rawdkuen; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2007Synthesis of Sugar esters and fatty acid methyl esters from palm oil and palm fatty acid distillates by two bacterial lipasesThanongsak Chaiyaso; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2007Enzymatic synthesis of polyunsaturated fatty acids rich fish oilRatchapol Pawongrat; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2004Continuous production of monoacylglycerols by glycerolysis of palm olein with immobilized lipaseWiphum Kaewthong; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2005Production of oligodextrans by Gluconobacter oxydans NCIMB 4943 and evaluation on their prebiotic propertiesSantad Wichienchot; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
2004Use of molecular biology techniques in studying the nitrifying bacteria community from shrimp far farming systemChanyarat Paungfoo; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)