กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1426
ชื่อเรื่อง: The development of nursing quality indiacators for hospitalized non-surgical stroke elders
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองพิการที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและไม่ได้ผ่าตัด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pratyanan Thiangchanya
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Medical care Quality control;Quality of health care;Nursing assessment;Quality Indicators, Health Care;Health status indicators;Stroke nursing
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Nursing)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1426
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296540_app.pdf364.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_bibli.pdf140.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ch5.pdf51.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ch4.pdf246.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ch3.pdf72.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ch2.pdf211.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ch1.pdf98.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_con.pdf28.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ab.pdf61.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
296540_ti.pdf26.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น