กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14613
ชื่อเรื่อง: เสวนา “แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด คนทั้งชาติยังมีปลากิน ?”
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไทยพับลิก้า
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2015
สำนักพิมพ์: พลเมืองเสวนา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14613
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:996 ธรรมาภิบาล

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
เสวนา “แบนประมงผิดกฎหมายเด็ดขาด คนทั้งชาติยังมีปลากินหรือไม่ ”.pdf608.1 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น