996 ธรรมาภิบาล : [273] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 273
Issue DateTitleAuthor(s)
2559สถานภาพโครงการผลิตพลังงานจากขยะกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2559EGCO รวมทุน 200 ลบ.ในโครงการโรงไฟฟ าพลังานขยะชุมชนหาดใหญการเงินการธนาคารออนไลน์
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2013ภาพเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลาเอกชัย, อิสระทะ
2016หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2014มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการลุ่มน ้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2554คำฟ้อง๖๕ล้านของบริษัท ที่ฟ้องเพื่อให้เครือข่ายหยุดการเคลื่อนไหว(เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)ศาลจังหวัดสงขลา
2555คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การฟ้องร้องเรื่องบ้านเรือนแตกร้าวชุดแรก(เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)ศาลอุทธรณ์ภาค 9
2557คำพิพากษาศาลฏีกา คดีฟ้องบ้านแตกร้าว(เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)ศาลฎีกา
2556คำพิพากษา กรณี เครือข่ายฯฟ้องกลับบริษัทหลังจากบริษัทฟ้อง๖๕ล้านแล้วถอนคดี(เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)ศาลจังหวัดสงขลา
1995การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของกุ้งกุลาดำ กรณีบ้านปากระวะไพศาล, นิ่มสุวรรณ
2537สภาวะแวดล้อมชายฝั่งบริเวณบ้านปากระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนการสร้างระบบระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร; คณิต, ไชยาคำ
2008หมู่บ้านสีเขียว คลองกั่ว ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมKapook iCare
2012รายงานสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง นายอำเภอรัตภูมิดำเนินการจัดให้ประชาชนทำประชามติในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2545วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสงขลาวรรณี, นวลแก้ว
2556รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนึกพลเมืองกับการจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่น กรณีศึกษา เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเอกชัย, อิสระทะ; ประเวศ, จันทสระ; ปาฏิหาริย์, บุญรัตน์
2551หมู่บ้านสีเขียว ทะเลสาบสงขลาสุจิต, เมืองสุข
2559GIDEC ประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําลังการผลิตขายไฟฟาให แก กฟภ.ThaiPR.NET
2014เครื่องบดขยะก่อนนำเข้าเตาเผาThe International Engineering Public Company Ltd.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 273