กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6973
ชื่อเรื่อง: ความต้องการฟอสฟอรัสและการใช้ประโยชน์จากอนินทรีย์ฟอสเฟตในปลาไน (Cyprinus carpio)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dietary phosphorus requirement and phosphorus availability of inorganic phosphates in common carp (cyprinus carpio)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิพร พรหมขุนทอง
นิวดี สาหีม
Faculty of Natural Resources (Aquatic Science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: ปลาไน อาหาร องค์ประกอบฟอสฟอรัส;ฟอสฟอรัส;แคลเซียมฟอสเฟต
วันที่เผยแพร่: 2552
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6973
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
312393.pdf1.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons