530 Thesis : [102] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การเสริมสร้างโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเศษเหลือเห็ดนางฟ้าในอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นหลักสำหรับปลาสวายปรับปรุงสายพันธุ์วุฒิพร พรหมขุนทอง; วิศรุต ช่อเส้ง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2018ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโต สัมประสิทธิ์การย่อยอาหาร และความต้านทานโรควุฒิพร พรหมขุนทอง; พัธพงค์ แซ่ตู; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2018Establishment of hatchery-reared broodstock of spotted scat (scatophagus argus linnaeus, 1766) and its reproductive performanceSommai Chiayvareesajja; Jirayuth Ruensirikul; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2018Effects of melamine and cyanuric acid on growth performance and health condition in Thai economic aquatic animal speciesWutiporn Phromkunthong; Nutt Nuntapong; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2023ความดกไข่ อัตราการฟัก ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับน้ำหนักตัวของปูม้าไข่นอกกระดอง และแนวทางการบริหารจัดการธนาคารปูม้า: กรณีศึกษาธนาคารปู กลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพรพิมล เชื้อดวงผุย; วชิราภรณ์ มณีแสง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2023องค์ประกอบชนิดของปลาเป็ดและความสูญเสียทางการเงินจากการใช้ลูกปลาเศรษฐกิจโดยประมงอวนลากในจังหวัดสงขลาสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; เฉลิมชนม์ โปซิว; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2022ประสิทธิภาพของแบคทีเรียจำเพาะต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสายพันธุ์ LmTK01 ในห้องปฏิบัติการธีญาภรณ์ แก้วทวี; กนกวรรณ มาเอียด; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2563ผลของชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิกต่อการเจริญเติบโต และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในปลาสวายปรับปรุงสายพันธุ์ (Pangasianodon gigas x Pangasianodon hypophthalmus)นเรศ ซ่วนยุก; วิรุฬห์ศักดิ์ ทองสุภา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543อิทธิพลของปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตในอาหารเพาะเลี้ยงสำหรับการเจริญของคลอเรลลา (Chlorella sp.) ที่ใช้ในการเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis)ดวงรัตน์ มีแก้ว; จักรพงษ์ ศรีพนมยม; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2562ความหลากชนิดและความหนาแน่นของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง อำเภอสิเกา จังหวัดตรังพรพิมล เชื้อดวงผุย; ณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2562ประสิทธิภาพของแบคทีเรียบาซิลลัสทนเค็มสำหรับบำบัดอนินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำเลี้ยงกุ้งทะเลยุทธพงษ์ สังข์น้อย; ทศพร เพชรทองเกลี้ยง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2019Effects of Water Temperature on Growth Performance and Health of Butter Catfish (Ompok bimaculatus)Sommai Chiayvareesajja; Pyanuth Rem; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2019Reproductive Biology of Short-neck Clam Marcia recens (Holten, 1802) at Tambon Koh Sarai, Satun ProvinceSuprata Davison; Wirot Kongasa; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2561ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมต่อคุณภาพน้ำมวลชีวภาพและความหนาแน่นของปลาน้ำจืดในที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำตาปี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรพิมล เชื้อดวงผุย; นราธิป ทับทิมทอง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2561ผลผลิตปริมาตรน้ำและสีของภาชนะต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลากัด (Betta splendens Regan, 1910)วุฒิพร พรหมขุนทอง; ศุกร์เทียนชัย แซ่โค้ว; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2560รูปแบบและการเก็บรักษาเครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตต่อคุณภาพและการนำมาใช้เป็นสารดึงดูดการกินอาหารของปลากะพงขาวที่มีการใช้วัตถุดิบพืชเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นชุติมา ตันติกิตติ; ธีราพรรณ ตาหลี; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2560ประสิทธิภาพการกำจัดแอมโทเนียโดยเฮเทอโรโทรฟิคแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei)ยุทธพงษ์ สังข์น้อย; สุนิภา จันทร์แก้ว; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2559ผลของการเสริมเมไธโอนีนในอาหารปลากะพงขาวที่มีแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นต่อการเจริฐเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารชุติมา ตันติกิตติ; เนตรรังสี ประนามะ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2544ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)วุฒิพร พรหมขุนทอง; นิรุทธิ์ สุขเกษม; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2010Protein and Lipid Quality on Protein Digestibility in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)Chutima Tantikitti; Duangrat Chookird; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 102