Browsing by Author อภิรมย์ พรหมจรรยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การดำเนินกิจการร้านผับและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2544การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชัยนันท์ ไชยเสน; สุนทร บุญแก้ว; เกศินี ชัยศรี; คมสัน รัชตพันธ์; โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ
2544การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2540ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตชุติมา ต่อเจริญ; อภิรมย์ พรหมจรรยา; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2540รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; ศศิธร ทัศนีย์ทิพากร; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2539ศึกษาสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านธุรกิจการโรงแรมของจังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; สมโชค แสงหลี; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2546โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบท : จังหวัดภูเก็ตอภิรมย์ พรหมจรรยา; ชุติมา ต่อเจริญ; คมสัน รัชตพันธ์; โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ