Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAPของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างศรินณา ชูธรรมธัช; สุพร ฆังคมณี; ลักษมี สุภัทรา; อารยา จูดคง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2553การใช้วัสดุเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรมอภิญญา สุราวุธ; ลักษมี สุภัทรา; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง
2553การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกส้มจุกในเขตภาคใต้พื้นที่จังหวัดสงขลาชนินทร์ ศิริขันตยกุล; จรัสศรี วงค์กำแหง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; อาริยา จูดคง; อุดร เจริญแสง