Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์; ละออ, ชูศรีรัตน์
2529การประเมินผลผลิตขั้นต้นเพื่อประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาอำพัน, เหลือสินทรัพย์; คณิต, ไชยาคำ; ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2542การศึกษาชนิดของปลากระเบนในทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2543การสำรวจชนิดและความชุกชุมของปลาบู่ใสในวงศ์ Phallostethidae ในบริเวณชายเลน คลองพะวง ทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์
2525การศึกษาผลการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนรุนบริเวณทะเลสาปสงขลาตอนนอกคณิต, ไชยาคำ; ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์; จุฬาภรณ์, รัตนไชย