Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537สภาวะแวดล้อมชายฝั่งบริเวณบ้านปากระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนการสร้างระบบระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร; คณิต, ไชยาคำ
2531การพัฒนา การแพร่กระจาย และความชุกชุมของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน Scomberoides tol (Cuvier) บริเวณปากทะเลสาบสงขลายงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร
2548สภาวะยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลานิคม, ละอองศิริวงศ์; ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร
2551ศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลากัลยาณี, พรพิเนตพงศ์; ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร; อรัญญา, อัศวอารีย์
2542การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาวะคุณภาพน้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภาสกร, ถมพลกรัง; ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร