Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะายฝั่งทะเลของประเทศสไทยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2555รายงานประจำปี พ.ศ. 2553 และ 2554ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2555ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีสุภาพร, องสารา; ถนอมพงศ์, บัวบรรจง; ธนัญญา, ไทยกลาง
2555-02ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดพัทลุงสำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน