Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติ ของฮีโมไซยานินและการโคลนยีนฮีโมไซยานิน ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541การเพาะเลี้ยงเซลล์เอนโดสเปอร์มจากข้าวไร่แบบแขวนลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้งรพีพร โสตถิพันธุ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินตอนจูเกตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี