Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การวิเคราะห์สมบัติของเลคตินจากพลาสมาของปลากะรังประภาพร อุทารพันธุ์; อุไรวรรณ ไพชำนาญ; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2544การประยุกต์ใช้เบื้องต้นของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะอุบล ตันสม; ประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; วนิดา ฤทธิเดช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การประยุกต์ใช้เลคตินจากเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2561การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินที่มีโดเมน Low-density lipoprotein receptor จากกุ้งแชบ๊วยที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวประภาพร อุทารพันธุ์; พันทิพา รุณแสง; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินตอนจูเกตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินตอนจูเกตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี