Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การจัดการความรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพสิริกร เตียวสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2548การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อการวางแผนบริหารงานของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้สุภาณี เพ็งเขียว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2549ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและบทบาทการจัดการความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในภาคใต้อนงค์นาฏ บุญรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)