Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 120 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเปรียบเทียบระบบคำในภาษาเกาหลีและภาษาไทยแชร์, อึนฮี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
2547การใช้ภาษาในบทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) ประจำปี 2540-2543ศิริลักษณ์ อันตรเสน; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2544การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำในภาษาวัยรุ่นที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ระหว่างพุทธศักราช 2539 ถึง 2540ปิยาภรณ์ ดวงดี; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2544กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยสำหรับภาพยนตร์อเมริกันภาคภูมิ หรรนภา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2542การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พรไทย ศิริสาธิตกิจ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2546สำนวนไทยในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันธวัช บุญนวล; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547ความเหมาะสมของภาษาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปีพุทธศักราช 2542ทสมา ขจรวงษ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2545การรับข่าวของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลพัชรี สุเมโธกุล; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547อารมณ์ขันในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้จีรนัย สุวรรณมณี; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
2547วัจนลีลาในวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตของสุรชัย จันทิมาธรดวงมน จิตร์จำนงค์; อาภาพร พันธุ์พฤกษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)