Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 72 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ผลของการออกกำลังกายว่ายน้ำ วิ่ง และปั่นจักรยานอยู่กับที่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชา ฤาชุตกุล; โอฬาร รัตนบุรี; พลศึกษา
2549ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นัทธี บุญจันทร์; พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2546รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจำกัดรับพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2547สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนราธิวาสสว่าง ศรีชัย; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2541ผลของการวิ่ง - เดิน 1 ไมล์ ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนักตัว และการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่เตมีย์ สัจจะบุตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2547ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุชาดา เรืองดำ; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2541ผลการฝึกยกน้ำหนักแบบโคลสไคเนติคเชนกับโอเพ็นไคเนติคเชนต่อการเพิ่มความแข็งแรง ความเร็ว และพลังของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2542ผลการลดน้ำหนักของนักมวยไทยอาชีพที่มีต่อเวลาปฎิกริยาสมควร ดิษฐสุวรรณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2544ผลของการออกกำลังกายแบบพลัยโอเมตริกในระดับความหนักต่างกันที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 100 เมตรยงศักดิ์ ณ สงขลา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2541เกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 3เมธา เมืองพรหม; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)