ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1862
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2010Copper(I) Halide Complexes with Triphenylphosphine and Heterocyclic Thione LigandsChaveng Pakawatchai; Patcharanan Choto; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2010Phytosociology of the Terrestrial Vegetation along the Coasts of the Peninsular ThailandKitchate Sridith; Chukiat Laongpol; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2011Diversity of Sessile Rotifers (Gnesiotrocha, Monogononta, Rotifera) in Thale Noi Lake, Phatthalung ProvincePornsilp Pholpunthin; Phuripong Meksuwan; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2011Ternary Semigroups and Ordered Ternary SemigroupsRonnason Chinram; Sompob Saelee; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2010On Riemann Approach to Stieltjes IntegralVarayu Boonpogkrong; Weerachai Thadee; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2010Bioequivalence Study of a Generic Quetiapine (Ketipinor®) and the Innovator Preparation (Seroquel®) 200 mg Given Orally in Healthy Thai Male VolunteersWerawath Mahatthanatrakul; Charuwan Pradabsang; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2010Convergence Criteria of a Common Fixed Point Iterative Process with Errors for Quasi-Nonexpansive Mappings in Banach SpacesJantana Ayaragarnchanakul; Jutharat Boonsanit; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2011Speeding up Genome-Wide Association Analyses Applying Parallel ComputingPichaya Tandayya; Unitsa Sangket; Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics); คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2011Chemical Constituents from the Stem and the Roots of Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosusChatchanok Karalai; Jarinthon Sonprasit; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2011An Integrated Geoscientific Study of Sulfate Dissolution Related Sinkhole OccurrenceHelmut Dürrast; Aksara Mayamae; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์