Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสวนปาล์มน้ำมันและพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรจากทรัพยากรปาล์มน้ำมันธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
2544โครงการผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์