กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5449
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ วุฑฒะกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: ข้อมูลภาคใต้;พยาธิ;ปรสิต สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2524
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5449
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf14.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf45.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf410.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf34.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf38.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf10.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf41.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf15.42 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น