กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5406
ชื่อเรื่อง: การติดตามและประเมินผลโครงการเสริมพัฒนาชนบทอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีนาคม 2530-สิงหาคม 2532
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิธิ ฤทธิพรพันธุ์
สมพร เฟื่องจันทร์
คำสำคัญ: โครงการเสริมพัฒนาชนบทอำเภอสิเกา;โครงการพัฒนาชนบท ตรัง
วันที่เผยแพร่: 2532
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5406
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:000 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen3.pdf2.29 MBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf400.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf57.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf176.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf306.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf25.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf24.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf109.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf10.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf22.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น