กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5210
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีจากดอกตีนเป็ดฝรั่ง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนิตา พงษ์ลิมานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: ดอกตีนเป็ดฝรั่ง;ดอกตีนเป็ดฝรั่ง วิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf164.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
214880.pdf18.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น