324 Research : [87] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87
Issue DateTitleAuthor(s)
2562โครงการเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูง อาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สําหรับการตรวจวัดไมโครอาร์เอ็นเอชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2562โครงการ เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดไนเตรตโดยการดัดแปลงขั้วไฟฟ้าสกรีนพรินต์ด้วยนาโนคอมโพสิทของคาร์บอนรูพรุนที่เรียงตัวเป็นระเบียบกับอนุภาคนาโนทองแดงอาภรณ์ นุ่มน่วม; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2560การสังเคราะห์ และศึกษาคุณลักษณะของ AgCl/BiYO3 คอมโพสิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการสลายสีย้อมผ่านกระบวนการเร่งเชิงแสงภายใต้แสงในย่านที่ตามองเห็นอุไรวรรณ ศิริมหาชัย; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2560พัฒนาตัวดูดซับใหม่สำหรับการสกัดและตรวจวิเคราะห์สารเตตราไซคลีนในน้ำและอาหารโอภาส บุญเกิด; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2561โครงการขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียนสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์อาภรณ์ นุ่มน่วม; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; วรากร ลิ่มบุตร; สุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559ผลของสภาวะการเพาะเลี้ยงและการปรับสภาพต่อสาหร่าย Chlorella vulgaris และน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสนีรนุช ภู่สันติ; สุรจิตร ทีฆสกุล; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2561การใช้สารพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารดึงในการบำบัดน้ำเสียหมึกพิมพ์ด้วยกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิสวัสสา คงนคร; วีรพงค์ บุตรลักษณ์; พัชราวดี ประชุมรัตน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2561การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินสองชนิด (เลคตินแบบ C และเลคตินที่มีโดเมนไฟบริโนเจน) จากฮีโมไซท์ของกุ้งฟีเนียสที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยเชื้อก่อโรคประภาพร อุทารพันธุ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2555โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2561ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ครัยโอเจลคอมโพสิทกราฟีนออกไซด์เคลือบโพลีไพโรลสำหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารซัลโฟนาไมด์โอภาส บุญเกิด; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2558ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมและต้านอนุมูลอิสระในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากพืชสกุลพริกไทยพจนพร ไกรดิษฐ์; เยาวภา สุขพรมา; พันธ์วศรี แสงสุวรรณ; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2560Final report Effects of Polysaccharides Isolated from the Gray Oyster Mushroom [Pleurotus sajor-caju (Sing.) Fr.l] on L6 Myotubes and 3T3-L1 FibroblastsDecha Sermwittayawong; Kusumarn Noipha; Nongporn Towatana; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2017Final report Effects of Polysaccharides Isolated from the Gray Oyster Mushroom [Pleurotus sajor-caju (Sing.) Fr.l] on L6 Myotubes and 3T3-L1 FibroblastsDecha Sermwittayawong; Kusumarn Noipha; Nongporn Towatana; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2561การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง Supramolcecular Assembly ในระบบของแข็งและการด้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(1)/ซิลเวอร์(1) ที่มีลิแกนด์ผสม 1H- 1,2,4- ไตรเอซอล-3-ไธออล กับ ไธโอไซยาเนต/เอไซด์เสาวนิต ทรายทอง; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2018Synthesis of Anti-Neuroinflamatory Tetrahydropyranyl DiarylheptanoidsKwanruthai Tadpetch; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2017Synthesis, Characterization, Photo-physical properties, Electrochemistry and Antimicrobial Activity of Ruthenium (II) Complexes with p-Cymene and Azo-Imine LigandsNararak Leesakul; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2555การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารอนุพันธ์ Stilbene synthesis of antibacterial stilbene derivativesสุชาดา จันทร์พรหมมา; ณวงศ์ บุนนาค; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2012Bioactive compounds from artocarpus elasticusWilawan Mahabusarakam; Nongyoa Swangcharoen; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2016Development of a magnetic solid phase extraction sorbent for the determination of sulfonamideOpas Bunkoed; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87