กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4644
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูง จังหวัดพังงา โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
สุชาดา ยงสถิตศักดิ์
อานันต์ คำภีระ
พีระพิทย์ พืชมงคล
สำนักวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: การใช้ที่ดิน พังงา;แผ่นดินถล่ม พังงา;การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล พังงา;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ ภูมิศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4644
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
233972.pdf7.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น