กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4517
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาความวิตกกังวลของญาติต่อผู้ป่วยทางจิต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิไลรัตน์ ทองอุไร
บุญวดี เพชรรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย;ความวิตกกังวล
วันที่เผยแพร่: 2532
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4517
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
15296.pdf24.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น