กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4481
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต โครงการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Human resources development in information technology for cultural tourism: Krabi Phang-nga and Phuket provinces.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอสเธอร์ ใจไหว
จินดา สวัสดิ์ทวี
ชุติมา ต่อเจริญ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ไทย(ภาคใต้);การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไทย (ภาคใต้);บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย(ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4481
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen6.pdf35.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen5.pdf54.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen4.pdf25.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf87.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf141.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf36.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf233.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf515.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf3.64 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf89.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf1.7 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf93.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf65.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf116.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
sum.pdf375.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf11.75 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น