กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4423
ชื่อเรื่อง: การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนา ทองย้อย
นาตยา จึงเจริญธรรม
พีระพิทย์ พืชมงคล
สำนักวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ หาดใหญ่ (สงขลา);คุณภาพน้ำ หาดใหญ่ (สงขลา) การสำรวจ;การจัดการสิ่งแวดล้อม หาดใหญ่ (สงขลา);คุณภาพน้ำทิ้ง หาดใหญ่ (สงขลา);ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูล
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4423
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
168691.pdf11.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น