กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4401
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: R program development for research utilization
รายงานการวิจัยการพัฒนาการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: หัชชา ศรีปลั่ง
อภิรดี แซ่ลิ่ม
เอ็ดเวิร์ด แม็คเนล
กิตติศักดิ์ ชูมาลี
นราทิพย์ จั่นสกุล
กัลยา นิติเรืองจรัส
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คำสำคัญ: อาร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์);สถิติ การประมวลผลข้อมูล
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4401
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
286520.pdf161.13 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น