กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4400
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on economic and social results from reclamation of a bandoned shrimp farm areas for agricuiture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
ปรัตถ พรหมมี
อาหะมะ ดือราแม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ การเลี้ยง ไทย (ภาคใต้);นากุ้ง;ที่ดินเพื่อการเกษตร;กุ้งกุลาดำ การเลี้ยง แง่เศรษฐกิจ;ข้าว การปลูก ไทย (ภาคใต้);การปลูกพืช ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4400
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
238661.pdf38.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น