กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4102
ชื่อเรื่อง: ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คัทลียา อุคติ
ณัฐนิช จันทจิรโกวิท
คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริการพยาบาล
คำสำคัญ: ไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วย;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง;ไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วย การรักษา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4102
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:000 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf183.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf146.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf135.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf132.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf130.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf317.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf225.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf47.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf98.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf27.36 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น