กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3997
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรไนโตรเจนในสูตรน้ำเลี้ยงต่ออัตราการดูซึมฟอสฟอรัสในแพลงก์ตอนพืช
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธิดา เพชรมณี
พิกุล วณิชาภิชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: แพลงค์ตอน;ไอโซโทปกัมมันตรังสี เทคนิค;การดูดซึม
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3997
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
156408.pdf24.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น