Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติวิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม; พัชรินทร์ ถาวรแก้ว; สมใจ พีรกุลารักษ์; สุรีรัตน์ จุลสัตย์; รสติโชติ วรรณพบ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549การเตรียมยางธรรมชาติต้านเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รองเท้าแวอาแซ แวหามะ; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สุพัตรา ณ สงขลา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549วัสดุกระเบื้องยางหลังคาจากยางธรรมชาติที่ทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อนณฐินี โล่พัฒนานนท์; ปิยะพร สวนจันทร์; แวอาแซ แวหามะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์