ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 51
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2012Comparative Study of Different Dilutional and Centrifugation Protocols for a Lower Density Gradient Separation Media in Isolation of Osteoprogenitors from Human Bone Marrow AspirateThongchai Nuntanaranont; Ye Naung; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2004A Comparison of Bio-Oss alone combination with platelet rich plasma in promoting bone formation of rabbit calvarial boneSupakit Limlertmongkol; Prince of Songkla University Faculty of Dentistry (Oral and Maxilofacial Surgery)
2006Biomechanical strength of resorbable plate and screw fixation in bilateral sagittal split osteotomy in mandiblePavinee Kong-in; Prince of Songkla University Faculty of Dentistry (Oral and Maxillofacial Surgery)
2003Use of chitosan-gelatin sponge as a bone substitute material in rabbit modelSaowaluck Limmonthol; Prince of Songkla University Faculty of Dentistry (Oral and Maxilofacial Surgery)
2004Genotyping of candida albicans in a group of Thai AIDS patientsMali Niyombandith; Prince of Songkla University Faculty of Dentistry (Oral and Maxilofacial Surgery)
2547การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริหารยานิคาร์เดฟีนทางหลอดเลือดดำโดยการให้ยาเป็นครั้งกับการให้ยาอย่างต่อเนื่องในการจงใจลดความดันเลือดระหว่างการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกบนชนิดเลอฟอร์ท วันประวีณา กลับกลาย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล; คณะทันตแพทยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
2548ประสิทธิภาพของยาไมดาโซแลมเจลอมใต้ลิ้นชนิดเตรียมใช้ทันทีในการสงบประสาทสกุลรัตน์ แก้วเขียว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล; คณะทันตแพทยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
2014The Use of Polycaprolactone-Chitosab scaffolds combined with bone marrow stromal cells repairing calvarial defectsNattawut Thuaksuban; Vivek Mantala; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2015The Polycaprolactone-Calcium Phosphate scaffoids fabricated by Melt Stretching and Multilayer Deposition technique for bone tissue engineeringNattawut Theuaksuban; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2015Efficacy of Biphasic Calcium Phosphate and Platelet Rich Fibrin in socket preservationPrisana Pripatananont; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์