Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูกสายัณห์ สดุดี; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อัจฉรา เพ็งหนู; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2541การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวงสุภาพร รักเขียว; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2536ลักษณะการแพร่กระจายของความเค็มจากนากุ้งสู่นาข้าวสมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2536การศึกษาลักษณะทางเคมีของดินในนากุ้งประวิทย์ โตวัฒนะ; สมศักดิ์ มณีพงศ์; พิภพ ปราบณรงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์