Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.013 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปลูกพืชทนเค็มบางชนิดบนพื้นที่นากุ้งร้างประวิทย์ โตวัฒนะ; สุชน คชาทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2551การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่ผ่านการบำบัดด้วยปฎิกิริยาเฟนตันเพื่อการปลูกพืชจำเป็น อ่อนทอง; เจษฏา จิตรหลัง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2545การใช้ประโยชน์กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำหรับเป็นนปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดินอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2553การจัดการดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะแบบบูรณาการเพื่อการปลูกข้าวชัยรัตน์ นิลนนท์; สายหยุด เพ็ชรสุข; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในกล้ายางพาราจำเป็น อ่อนทอง; สายใจ หมื่นภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์