Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การวิจัยเรื่องศึกษาการผสมพันธุ์กบอาหารกบระยะต่างๆ และเทคนิคการให้อาหารกรรนิการ์ กาญจนชาตรี; วุฒิชัย เจนการ; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2541การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการฟักไข่ อัตรารอดและการอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดของตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวันกรรนิการ์ กาญจนชาตรี; อาคม วังเมือง; วุฒิชัย เจนการ; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2537การศึกษาโรคของปลาดุกบิ๊กอุยและคุณสมบัติของน้ำในบ่อคอนกรีตกลมของ จังหวัดภูเก็ตอาคม วังเมือง; กรรนิการ์ กาญจนชาตรี; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2546การเพาะและขยายพันธุ์หอยมุกแกลบ (Pinctada fucata) ในจังหวัดภูเก็ตโดยวิธีเพิ่มลดอุณหภูมิและอัตรารอดจากการอนุบาลลูกหอยด้วยอาหารต่างชนิดกรรนิการ์ กาญจนชาตรี; กนกธร ปิยธำรงรัตน์; วจนา รติวัฒน์; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ
2541การวิเคราะห์น้ำจากฟาร์มกุ้งกุลาดำ ก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตวุฒิชัย เจนการ; กรรนิการ์ กาญจนชาตรี; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต