ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 75
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2011Determination of Physicochemical and Antifungal Properties of Nanoliposome Containing Rhinacanthin-C Extracted from Rhinacanthus nasutus LeavesChitchamai Ovatlarnporn; Jeerasak Paosupap; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2005Formulation development of bacillus megaterium in granule and tablet forms for suppression of rice sheath blight diseaseWipaporn Rojanarat; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Sciences)
2007Preparation and establishment of the standard specification of Senna alata Leaf extractApirak Sakunpak; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Sciences)
2012Pharmacokinetic interaction between efavirenz and itraconazole in HIV-infected patientsWerawath Mahatthanatrakul; Kritsana Kongklao; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูงกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ชลิตพล ณ นคร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2012Cloning, Expression of Δ5-Elongase gene from Pavlova sp. CCMP459 and Determination of polyunsaturated fatty Acid production in Physcomitrella patensSireewan Kaewsuwan; Pichit Chodok; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2012Monographs of Cymbopogon nardus (L.) rendle and citronella oilSukanya Dej-adisai; Nirobiyah Nitangam; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2014Preparation of Chitosan Films and microspheres by Cross-Linking reaction using de-proteinated Epoxidized natural rubber for skin drug deliveryChitchamai Ovatlarnporn; Surakarn Paichamnan; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2015Downstream signaling pathway in bone stromal cells induced with basic fibroblast growth factor (FGF2)Jasadee Kaewsrichan; Paweena Wongwitwichot; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2018α-glucosidase or α-amylase inhibitors from 14 medicinal plants constituted in Thai folk antidiabetes formulariesChonlatid Sontimuang; Chitchamai Ovatlarnporn; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี