กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2813
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนของสารตะกั่วในฝุ่นริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contamination of lead in roadside dust in Hatyai city municipality, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิสากร สุนทรนนท์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: มลพิษทางอากาศ หาดใหญ่ (สงขลา);ตะกั่ว;ฝุ่น หาดใหญ่ (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2813
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
242937_app.pdf277.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_bibli.pdf83.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ch5.pdf62.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ch4.pdf69.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ch3.pdf141.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ch2.pdf444.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ch1.pdf192.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_con.pdf56.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ab.pdf84.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
242937_ti.pdf29.25 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น