กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2370
ชื่อเรื่อง: การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอลีอีนโดยเอนไซม์ไลเปสตรงรูปด้วยอัลจิเนต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of monoacylglycerol from palm olein by immobilized lipase with alginate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประวิทย์ เจียมจวนขาว
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
คำสำคัญ: สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ การผลิต;ไลเปส การผลิต;น้ำมันปาล์ม
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2370
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:853 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293220_app.pdf344.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_bibli.pdf96.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ch4.pdf92.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ch3.pdf593.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ch2.pdf125.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ch1.pdf642.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_con.pdf84.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ab.pdf81.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
293220_ti.pdf181.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น