กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2316
ชื่อเรื่อง: ความต้องการกรดอมิโนไลซีนของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. and Val.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dietary Lysine requirement of yellow mystus, Mystus memurus (Cuv. and Val.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพวรรณ ฉิ้มสังข์
คณะทรัพยากรธรรชาติ (วาริชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: ไลซีน;กรดอะมิโน;ปลากดเหลือง อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2316
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
201912.pdf1.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น