กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1430
ชื่อเรื่อง: Factors related to cognitive status among the elderly in Natawee district, Songkhla province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Somreudee Kiatlaekakul
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Cognition Aged Songkhla;Cognition Age Pactors Songkhla;Cognition in old age Songkhla
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2005
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1430
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
271422_app.pdf221.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_bibli.pdf135.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ch5.pdf83.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ch4.pdf114 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ch3.pdf109.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ch2.pdf156.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ch1.pdf221.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_con.pdf73.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ab.pdf60.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
271422_ti.pdf40.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น