กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1424
ชื่อเรื่อง: Perceived fall risk factors and falls preventive behaviors among the elderly in community, Yala province
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม และพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดยะลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Phuangprapha Siriprapha
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Fall (Accidents) in old age;Older people Psychology;Older people Health and hygiene
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1424
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
287963_app.pdf160.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_bibli.pdf101.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ch5.pdf40.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ch4.pdf123.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ch3.pdf100.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ch2.pdf123.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ch1.pdf63.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_con.pdf40 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ab.pdf73.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
287963_ti.pdf132.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น